Ιατρείο

Δημοσιεύσεις

➢ Σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά


2016

- Generalized Pyoderma Gangrenosum Associated with Ulcerative Colitis: Successful Treatment with Infliximab and Azathioprine. Chatzinasiou F
, Polymeros D, Panagiotou M, Theodoropoulos K, Rigopoulos D. Acta Dermatovenerol Croat. 2016 Apr;24(1):83-5.  


2015

- Pigment Genodermatoses Affecting Melanocyte Development and Migration from the Neural Crest: Piebaldism, Waardenburg Syndrome and CrossMcKusick-Breen Syndrome. F.Chatzinasiou
, A.Stratigos, D.Rigopoulos. Pigmentary Disorders, 2:3.

- An unusual case of diffuse Merkel cell carcinoma successfully treated with low dose
radiotherapy. Chatzinasiou F
, Papadavid E, Korkolopoulou P, Levidou G, Panayiotides I,
Theodoropoulos K, Pogka V, Asimakopoulos C, Rigopoulos D. Dermatol Ther. 2015 Sep-Oct;28(5):282-6.


2014

- A Web-based database of genetic association studies in cutaneous melanoma enhanced with network-driven data exploration tools
. Athanasiadis EI, Antonopoulou K, Chatzinasiou F, Lill CM, Bourdakou MM, Sakellariou A, Kypreou K, Stefanaki I, Evangelou E, Ioannidis JP, Bertram L, Stratigos AJ, Spyrou GM. Database (Oxford). 2014 Nov 7;2014.

- Updated field synopsis and systematic meta-analyses of genetic association studies in cutaneous melanoma: The MelGene database. Antonopoulou Κ., Stefanaki, I., Lill, C., Chatzinasiou, F., Kypreou, K., Karagianni, F., Athanasiadis, E., Spyrou, G., Ioannidis, J., Bertram, L., Evangelou, E., Stratigos, A. J Invest Dermatol. 2015 Apr;135(4):1074-9.


2013
- Replication and predictive value of SNPs associated with melanoma and pigmentation traits in a Southern European case/control study.
I.Stefanaki, O. Panagiotou, H.Gogas, K.Kypreou, F.Chatzinasiou, V.Nikolaou, M.Palka, I.Kalfa, C.Antoniou, J.Ioannidis, E.Evangelou, A.Stratigos. PLoS One. 2013;8(2):e55712.


2012
- Albert Neisser - sein bedeutender Beitrag zur Dermatologie und Venerologie.
Chatzinasiou F.
JDDG 2012;10 (Suppl. 3), p 34–4.


2011
- Comprehensive Review and Field Synopsis of Genetic Associations in Cutaneous Melanoma.Chatzinasiou F
, Lill C, Kypraiou K, Stefanaki I,Nicolaou V, Spyrou G, Evangelou E, Roehr J, Kodela E, Katsambas A, Tsao H, Ioannidis J, Bertram L, Stratigos A. J Natl Cancer Inst 2011;103:1–9.

-The MelGene database: A field synopsis of genetic association studies in cutaneous melanoma. Chatzinasiou, F.; Lill, C.M.; Spyrou, G.; Ioannidis, J.P.A.; Bertram, L.; Stratigos, A.J. Melanoma Research 2010; 20: pp e32-e33.

 


➢ Σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

 

- Ακτινική Κεράτωση: Χαρτογράφηση των κοινωνικών χαρακτηριστικών και της έκθεσης σεγνωστούς παράγοντες κινδύνου των ασθενών στην Ελλάδα (Μελέτη ATTICA). Χατζηνάσιου Φ., Ζάρρας Α., ΤσαρακλήςΑ., Χασάπη Β., Κωστάκη Μ., Πολυχρονάκη Ε., Παναγιωτόπουλος Α., Στρατηγός Α., Αντωνίου Χ. Ελληνική Επιθεώρηση Δερματολογίας Αφροδισιολογίας. Τόμος 26, Τεύχος1. Ιανουάριος – Μάρτιος 2015.